Kompletné osadenie a montáž podzemné žumpy

vykop jamy pre podzemnu betonovu nadrz

Kupujete žumpu pre váš dom a záhradu a neviete, ako správne pripraviť jamu? Pripravili sme pre vás kompletný návod montáže podzemné nádrže. Dozviete sa, ako vykonať prípravu pre osadenie žumpy, a to vrátane výkopu jamy a podsypu.

 

Dojednanie dopravy nádrže

Výberu dodávateľa na dopravu žumpy venujte zvýšenú pozornosť. Kritérium výberu vhodného dodávateľa je nielen cena, ale aj to, čo všetko cena obsahuje, a samozrejme rýchlosť objednané služby. Ideálne je dojednanie dopravy a prevedenie montáže žumpy jednou firmou. Technické zázemie dodávateľa by malo byť na takej úrovni, aby spoločne s nádržou bol na miesto dopravený žeriav a montáž by mohla byť vykonaná ešte ten den.

Naše spoločnosť SEPTIC betónové žumpy nielen vyrába, ale kompletne zaisťuje aj dopravu a montáž. Pre našich zákazníkov vykonávame montáž zadarmo ako bonus k dodávke.

 

Príprava pozemku a pôdy na nádrž

Nemenej dôležitý je výber umiestnenie nádrže na vodu. To znamená určiť vzdialenosť žumpy od domu a v tej súvislosti zvážiť statické zaťaženie. Je podložím íl, íl-piesok alebo skala? Každý uvádzaný druh má svoje špecifiká. Je nutné zaistiť pochôdzne prístup k nádrži, avšak je tiež potrebné zabezpečiť pojazdový prístup ťažkej techniky, napr. pri dovoze a inštalácii nádrže alebo pro pravidelný prístup fekálneho vozu v prípade žumpy.

Výskyt podzemnej vody nemusí byť pre umiestnenie nádrže prekážkou. Pri použití betónovej žumpy netreba hydrogeologického prieskumu a je možné jímku použiť pri výskyte spodnej vody. Konštrukcie odolávajú vonkajšiemu tlaku vody aj v záplavových oblastiach a žumpy sú zabezpečené proti vyplaveniu.

Ako začať? Vyberte rozmer a typ nádrže, ktorý by vám vyhovoval. Základné informácie o nádrži aktuálne overte s dodávateľom. Pomocou povrázku a vápna si vytýčte priestor, kde bude nádrž umiestnená. Najprv je však nutné podľa pozemkovej dokumentácie zistiť, kadiaľ na pozemku vedie potrubie a káble. Ak nie je pozemková dokumentácia k dispozícii, možno výkopové práce vykonávať len za predpokladu zvýšenej opatrnosti pri týchto prácach.

 

Vyhĺbení jamy

Jamu pre uloženie nádrže zabezpečuje zákazník a je treba ju vyhĺbiť podľa odporúčaných rozmerov pre daný typ nádrže. Pri objednávaní bagra pre tento druh práce odporúčame vždy porovnať ceny dodávateľov vrátane príjazdových nárokov pre tieto stroje. Steny výkopu by mali byť približne zvislé, v drobivém podloží mierne šikmé smerom von. Výkop by mal byť o 65 cm hlbší ako je výška nádrže. Dôležité je zachovanie potrebných spádov pre kanalizačné potrubie. Výkopovú zeminu možno sčasti odviezť, je však vždy nutné ponechať zodpovedajúce množstvo zeminy na zásyp.

3D model jednokomorové žumpy

 

 

Rozmery výkopu na najčastejšie objemy betónových nádrží

 

Objem nádrže
(dĺžka x šírka x výška)

dĺžka šírka hĺbka
4 m3
(2,50 × 2,00 × 1,10 m)
3,00 2,50 1,60 m
5 m3
(2,50 × 2,00 × 1,35 m)
3,00 2,50 1,85 m
6 m3
(2,50 × 2,00 × 1,60 m)
3,00 2,50 2,1 m
8 m3
(3,00 × 2,40 × 1,50 m)
3,50 2,90 2,00 m
10 m3
(3,50 × 2,40 × 1,60 m)
4,00 2,90 2,10 m

 

Na dno výkopu voľne navrstvíme štrk alebo piesok do výšky minimálne 10 cm, vhodný je štrk poterový (bez väčších kusov a kameňov). Podložie výkopu netreba betónovať. Ak je podložie ílovité, stačí ho zarovnať.

 

Osadenie a montáž žumpy

Osadenie nádrže do vopred pripraveného výkopu vykonávajú pracovníci dodávateľskej firmy, a to pomocou hydraulickej ruky premiestnením z auta. Na hornej hrany nádrže je nanesená pena, do ktorej sa usadzuje veko. Na otvor vo veku sa nasadí komín a opäť zakryje vekom na to určeným.

Po inštalácii nádrže do výkopu a po upevnení hornej krycej dosky je nutné vyvŕtať otvor pre prívodné a odvodné potrubie. Otvory a prepojenie s prípadným prítokovým a odtokovým potrubím je nutné minimálne konzultovať s vodárom, najlepšie je túto prácu úplne prenechať odborníkom.

Zeminu na zahrnutie je nutné umiestniť tak, aby neprekážala pri inštalácii nádrže a nesvážela sa do výkopu. Pred samotným zasypaním, je potrebné dostatočne utesniť spoje a zásyp zeminou vykonať až po ich vytvrdnutí, čo zvyčajne trvá dva dni. V prípade potreby je možné vykonať zasypanie už po 24 hodinách, túto variantu však odporúčame riešiť individuálne v závislosti na veľkosti a druhu nádrže, počasiu, použitých materiáloch a na presychaniu a tvrdnutiu tesniacich vrstiev. Pre utesnenie potrubia použite kvalitné flexibilné lepidlo, používané na lepenie dlaždíc a obkladov. To zaistí dokonalú vodotesnosť a mrazuvzdornosť. Následne použite asfaltovú lepenku, ktorá je odolná proti tlaku. Takto zafixujte tiež spoje medzi spodným dielom nádrže a krycou doskou aj v mieste uchytenia výstupného komína.

Pred zasypaním nádrže je potrebné ešte vykonať dodatočné přetěsnění.
Zemina pre zásyp nesmie obsahovať kamene alebo materiál s ostrými hranami, aby pri väčšom tlaku nedošlo k poškodeniu steny alebo veka nádrže.

 

Obsluha a údržba

Pokyny na obsluhu a údržbu je nutné riešiť podľa spôsobu použitia nádrže.

Nádrže je zakázané plniť nad určenú prevádzkovú hladinu. V nádrži nesmie dôjsť k vytvoreniu iného ako hydrostatického tlaku skladovanej kvapaliny. Dodržaní predpísaných postupov pre uloženie nádrže, vyvŕtanie, napojenie a utesnenie spojov je bezpodmienečne vyžadované pre vznik platnej záruky na inštalovanú nádrž.

Konzultujte výhody betónových jám s dlhoročnými odborníkmi na našom trhu. Voľte rýchlosť, spoľahlivosť a profesionalitu www.betonovezumpy-septic.sk

“Robíme nádrže a žumpy. Z poriadneho betónu. Už vyše 20 rokov. Zavolejte alebo napíšte, radi vám poradíme.”
Peter Novák, vedúci predaja

info@betonovezumpy-septic.sk

0944 003 418
0948 788 485