Akú veľkú nádrž na dažďovú vodu potrebujem?

Akú veľkú nádrž na dažďovú vodu potrebujem?

Rozhodli ste si zaobstarať nádrž na zber dažďovej vody? Určiť správnu veľkosť môže byť docela oriešok. V tomto článku vás výberom objemu nádrže vás prevedieme krok po kroku.

Ako spočítať veľkosť nádrže na dažďovú vodu

Samotný výpočet nie je ťažký. Ale než zasadneme ku kalkulačke, je potreba dobre zvážiť niekoľko faktorov. Pri plánovaní je potrebné brať do úvahy:

  • vašu potrebu dažďovej vody
  • miestne zrážky
  • pripojenú plochu strechy

Najskôr si premyslite, ako plánujete zbieraná dažďovú vodu využívať. Je potrebné rozlišovať medzi použitím dažďovej vody v domácnosti a na záhrade a čistým zavlažovaním záhrady. Použitie nádrže iba pre zálievku záhrady je najčastejší dôvod, prečo si ľudia nádrž na vodu zaobstarávajú. Využitím dažďovej vody môžete ale ušetriť až 50% spotreby vody v domácnosti! S dažďovou vodou môžete upratovať, splachovať toaletu, plniť bazén, umývať auto, dokonca aj prát.

Širšie využitie kladie väčšie nároky na skladovanie a čistenie vody a napojenie na domácnosť. Úmerne tomu ale porastie aj vaše úspora a nezávislosť na kohútikovej vode. A samozrejme lepší pocit voči našej prírode.

Už jednoduchým umiestnením nádrže pod zem a základným filtrom na väčšie častice z odkvapov (lístie, ihličie atď.) získate kvalitný zdroj úžitkovej vody. Pod zemou je voda chránená pred kontamináciou a skladovaná stabilne v chlade (pozri prehľadné porovnanie nádrží).

 

Veľkosť nádrže na zber dažďovej vody závisí od troch faktorov:

1. Požiadavky na dažďovú vodu

Potreba dažďovej vody pre dom a záhradu závisí od veľkosti záhrady, počtu ľudí a spotrebe vody pre upratovanie, toaletu, bazén, práčku atd.

2. Miestne zrážky

Jednoducho povedané “koľko u vás naprší”. Napovie vám mapa zrážkových úhrnov u nás:

Zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav

 

3. Pripojená plocha strechy

= základná plocha strechy (dĺžka x šírka vrátane presahov strechy) x koeficient strechy

Čo je koeficient strechy?
Ten sa odvíja od materiálu strechy. Rôzne povrchy a tvar strechy spôsobujú rôzne straty vody (odparovaním a pod.).

  • hlinené strešné tašky, pálené (typ Tondach): 0,9
  • bridlice, betónové strešné tašky: 0,8
  • ploché strechy sa štrkovou krytinou: 0,6

 

Výpočet veľkosti nádrže na dažďovú vodu

Výpočet vykonáme na príklade rodinného domu (4 osoby) v Bánovciach nad Bebravou:

 

Krok 1: Výpočet výnosu dažďovej vody

hodnota zrážok
v l / m²*
X plocha strechy
v m²**
X koeficient strechy = výnos dažďa
v l / rok
620 l/m² X 10 m x 12 m =
120 m²
X 0,8 (betónová strešná taška) = 59 520 l/rok =
70,4 m³

* podľa zrážkovej mapy, 1 mm = 1 l / m²
* * dĺžka x šírka vrátane previsov strechy

 

Krok 2: Ročné požiadavky dažďovej vody

splachovanie toaliet + práčka + upratovanie / čistenie + zavlažovanie záhrady = ročná potreba vody l / rok
počet osôb x
2000 l / rok
počet osôb x
5500 l / rok
počet osôb x
2500 l / rok
záhradná plocha v m² x 80 l / rok l / rok
4 x 12 000 = 48000 = 48 m³ / rok + 4 x 5500 l = 22000 =
22 m³ / rok
+ 4 x 2500 =
10000 =
10 m³ / rok
+ 90 x 80 = 7200 =
7,2 m³ / rok
= 87200 =
87,2 m³ / rok

 

Krok 3: vypočítajte požadovanú veľkosť nádrže

Pri určovaní veľkosti nádrže sa predpokladá, že na preklenutie suchých období postačuje bezpečnostné rezerva cca 3 týždne (22 dní). Preto je menší počet výnosov dažďovej vody / dopytu po dažďovej vode násobený konštantou 0,06 (22 dní / 365 dní).

výnos dažďovej vody
v l / rok*
alebo výnos dažďovej vody
v l / rok*
X bezpečnostná
rezerva
= skladovací objem
v l
70,4 m³
(70,4 m³ < 87,2 m³)
alebo X 22 dní / 365 dní = 4224 l ≈
4-5 m³

* ak je výnos menšia ako potreba dažďovej vody
* * ak je potreba vody menšia ako výnos

Pre rodinný domček pre 4 osoby z Bánoviec nad Bebravou z nášho príkladu je teda doporučovaná nádrž na dažďovú vodu s kapacitou najmenej 4 m3.

Väčšina domácností volí nádrž na dažďovú vodu iba pre zálievku záhrady a úžitkovú vodu na upratovanie. Bežné štvorčlennej domácnosti s priemerne veľkou záhradou postačuje nádrž o 4-6 m3.

Vyberte si z našej ponuky kvalitných certifikovaných betónových nádrží. Radi vám s výberom správnej veľkosti poradíme.