Septik

Home Betónový septik

Betónový septik

Septik je betónová nádrž s dvoma alebo viacerými komorami na zhromažďovanie a čistenie splaškovej vody, t. j. odpadovej vody z domácnosti. Jednotlivé komory postupne odstraňujú kal z vody tak, aby bola predčistená. Ak je súčasťou septiku aj filter, následné vypúšťanie do kanalizácie alebo priesak je možné v závislosti od použitej filtrácie. Septik ponúka pokročilejšie čistenie odpadových vôd ako jednokomorový septik a je predstupňom čistiarne odpadových vôd (ČOV). Ak plánujete inštalovať septik, pravdepodobne si kladiete 3 hlavné otázky, na ktoré vám v tomto článku stručne odpovieme:

 

 • Akú veľký septik potrebujem? Použite našu online kalkulačku nižšie.
 • Ako funguje septik? Princíp čistenia odpadových vôd vysvetľujeme jednoducho
 • Žumpa, septik alebo čistička odpadových vôd? Vysvetlíme si hlavné rozdiely.

Ako veľký septik potrebujem - online kalkulačka

Veľkosť betónového septiku závisí od spotreby vody v domácnosti a spôsobu využívania septiku.

 

Množstvo odpadovej vody, ktoré sa dostáva do septiku, je dané:

 • počtom osôb v domácnosti
 • spotrebou vody/objemom vyprodukovanej odpadovej vody

 

Potom môžete septik používať ako:

 • bezodtokovú nádrž, ktorú budete vyvážať – ale potom sa prakticky nelíši od žumpy
 • čistiacu nádrž, ktorá kombinuje samočistenie usadzovaním s filtráciou biologickým a/alebo pieskovým filtrom

Výpočet veľkosti septiku:

Počet osôb – jednoduchá voľba, ale tu je najvhodnejšie zohľadniť rezervu – súčasná dvojčlenná mladá domácnosť sa môže čoskoro rozrásť na štvorčlennú atď. Vyššia kapacita síce znamená mierne vyššie počiatočné náklady, ale tie nikdy nebudú také vysoké ako pri prípadnej výmene s väčšou vaničkou.

Kalový priestorový faktor – norma uvádza ako obvyklú hodnotu 1,5. Hodnota 1,5 znamená 50 % nárast objemu septiku (norma povoľuje 60 % nárast).

Spotreba vody – naša kalkulačka ponúka niekoľko možností podľa pripojeného zariadenia a vychádza z noriem priemernej spotreby v m3/deň. V ideálnom prípade by mala vychádzať z predchádzajúcej spotreby domácnosti a budovy. Každá domácnosť môže mať iné požiadavky v závislosti od používaných spotrebičov a prevádzkových zvyklostí domácnosti. Zvyčajne sa spotrebuje v priemere 120-150 litrov na deň a osobu.

Stredný čas zdržania – je počet dní potrebných na to, aby voda pretiekla cez septik. Predpokladá sa obdobie 3 až 5 dní, pričom 3 dni je minimum a 5 dní je odporúčaná hodnota výpočtu.

Ako septik funguje

Septik má viacero komôr, ktoré sú spojené otvorom. V prvej komore klesajú pevné látky na dno a kvapalný obsah odteká cez prepad do ostatných komôr. Najčastejšie sa používajú dvoj a trojkomorové septiky. Odpadová voda sa postupne čistí:

 • mechanicky – usadzovaním kalu na dne komôr
 • biologicky – pomocou baktérií v septiku alebo biologického filtra
 • filtráciou – najčastejšie sa používa piesková filtrácia na výstupe z poslednej komory

 

V závislosti od použitej filtrácie a koncepcie septiku sa vyčistená voda môže vypúšťať do verejnej kanalizácie, môže sa nechať vsakovať do zeme (pomocou trativodu) alebo sa môže ďalej používať ako úžitková voda (na zalievanie záhrady atď.) a prebytočná voda sa môže nechať vytekať. Treba mať na pamäti, že na takéto využitie je potrebné stavebné povolenie a kladné hydrogeologické posúdenie. Hodnotí sa schopnosť pôdy absorbovať vodu a prípadné hrozby znečistenia povrchových alebo podzemných vôd.

Betónový septik - ako funguje

Aj septik je potrebné vyviezť. Nie však tak často ako žumpu. Vyváža sa len kal, a to v intenzite približne 1-krát ročne (v závislosti od počtu obyvateľov v domácnosti), čo šetrí celkové náklady na jeho prevádzku. Ušetríte tak peniaze za vývoz, ale aj za vodné a stočné pri používaní vyčistenej vody v domácnosti.

Nevýhodou v porovnaní so žumpou je vyššia obstarávacia cena a vyššia požiadavka na plochu. Pred vybudovaním betónového septiku je potrebné získať stavebné povolenie a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd.

Rozdiel medzi septikom, žumpou a ČOV

Žumpa

Žumpa je nádrž, v ktorej sa akumuluje odpadová voda a potom sa vyváža. Pokiaľ ju používate pravidelne, musíte ju vyvážať väčšinou čo 2-3 týždne.

Septik

Septik je tiež nádrž na odpadovú vodu. Na rozdiel od žumpy sa odpadová voda v septiku aj čistí.  Vďaka predúprave a následnej filtrácii sa voda môže nechať vsiaknuť do pôdy alebo sa môže používať ako úžitková voda.

Čistička odpadových vôd

ČOV ponúka najkomplexnejšie, ale aj najdrahšie riešenie na zber a čistenie odpadových vôd. Vyžaduje si stavebné povolenie, pravidelný servis a analýzu vzoriek odpadovej vody. Domácnosť je však úplne sebestačná a odpadová voda sa dá použiť takmer na všetky účely (okrem pitia).

Do ČOV sa tiež nemusí vyvážať fekálnym vozidlom. Podobne ako pri septiku sa kal odčerpáva len raz ročne, čo sa nazýva likvidácia kalu. Toto je možné vykonať aj pomocou bežného kalového čerpadla. Kal z čistiarne odpadových vôd je aeróbne stabilizovaný (nezapácha), takže ho môžete spracovať aj ekologicky, napr. na kompost.

Porovnanie žumpy, septiku a čističky odpadových vôd

 

Porovnanie

3D model jednokomorové žumpy

Žumpa
(jednokomorová nádrž)

3D model dvojkomorové žumpy

Septik
(viackomorová nádrž)

Čistička odpadových vôd
(viackomorová nádrž)

odtok nie áno áno
frekvencia vývozu 1 x za 14-21 dní 1 x za rok 1 x ročne odkalenie (možno pomocou kalového čerpadla)
stavebné povolenie nie, iba ohlásenie áno, projekt a povolenie áno, projekt a povolenie
obstarávacia cena od 600 € za žumpu od 1050 € za 2 nádrže od 1900 €
cena za 1 vývoz 39-159 € 39-159 € nevyváža sa, prevádzkové náklady: elektrická energia
odporúčanie chata, chalupa chata, rodinný dom rodinný dom
výhody nižšia kúpna cena, nie je potrebné žiadne povolenie, nie je potrebná pravidelná analýza odpadových vôd nízke prevádzkové náklady, v kombinácii s dobrou filtráciou funguje takmer na úrovni ČOV bez elektrickej energie vysoká účinnosť čistenia
nevýhody vysoké prevádzkové náklady, potrebná prístupová cesta pre fekálne vozidlo väčšia zastavaná plocha, potrebné čistenie odpadových vôd filtráciou vysoká obstarávacia cena, potreba elektrickej prípojky a pravidelného servisu

Ak potrebujete odpadovú nádrž pre budovu, ktorú používate len príležitostne, jednoduchá žumpa je stále najlepším riešením. Ide zvyčajne o rekreačné objekty, ako sú chaty a chalupy. Musíte však mať prístupovú cestu pre fekálne vozidlo.

Septiky sú ideálnym riešením pre rekreačné domy, ktoré často využívate alebo k nim nemáte prístupovú cestu (keďže aj septik možno vyčerpať kalovým čerpadlom, hoci vývoz fekálnym vozidlom je podstatne jednoduchší a pohodlnejší). Je vhodná aj pre objekty, ktoré využívate celoročne, ale neplánujete širšie využitie upravenej vody v domácnosti. Ak chcete odpadovú vodu odvádzať len na jednotlivé pozemky alebo do kanalizácie, prípadne ju používať ako úžitkovú na polievanie, septik s filtráciou je pre vás ideálnym ekonomickým riešením.

Plastový alebo betónový septik?

Na trhu nájdete dva typy ponúk, na plastový a betónový septik. Rozdiely medzi materiály sú značné, preto je dôležitý správny výber. Plast nemá oproti betónu tak veľkú odolnosť voči tlakom, navyše je drahšie. Univerzálne betónové prevedenia možno v priebehu rokov zmeniť na iné využitie, septik môžete premeniť napríklad na nádrž na vodu pre zachytenie a následného využitia dažďovej vody. Plast je univerzálne využívaný materiál, napriek tomu je mnoho odvetví, kde svoje miesto nenašiel. Jedným z takých odvetví je napríklad stavebníctvo, plastové domy sa nevyrábajú, prečo z plastu teda robiť septiky?

Zvlášť u odpadových nádrží chcete mať istotu, že nádrž bude skutočne nepriepustná. Investícia do septiku nie je malá, takže náklady hrajú v rozhodovaní jednu z hlavných rolí. Preto sme pre vás pripravili aj prehľad na čo si dať pozor pri výbere cenovo prijateľné nádrže a ako vychádzajú v cenovom porovnaní betónovej vs plastové nádrže.

Betónový septik

Výhody betónového septiku od Septic

 • kvalitné spracovanie
 • 5 rokov záruka
 • montáž zadarmo
 • doprava do 2-3 dní
 • odolnosť voči tlaku fekálneho stroje
 • atraktívne ceny

Cenník dvojkomorových septikov od spoločnosti Septic

Štátne dotácie na septik

Štátne dotácie na obstaranie septiku bohužiaľ nie sú, existujú však dotácie  krajov na premenu betónového septiku na nádrž na vodu. To sa dá využiť napríklad pri krátkodobom používaní septiku do doby, než je v obci zriadená kanalizácie. Nemalé dotácie možno využiť okrem iného aj na vyčistenie septiku. Betónová nádrž na fekálie tak môže priniesť úžitok aj v čase, keď ju už nebudete potrebovať.