Jímky a septic

Home Betónový septik

Betónový septik

Septik je betónová nádrž s jednou, dvoma a viac komorami pre akumuláciu splaškové vody, teda odpadovej vody z domácnosti. Jednotlivé komory vodu postupne zbavujú kalu, takže dochádza k jej predčistenia. Súčasťou septiku je tiež filter, ktorý umožní následné vypustenie vody von. Ide o alternatívu k ČOV alebo žumpe.

Rozdiel medzi žumpou a septikom

Žumpa je nádoba, do ktorej sa akumuluje odpadová voda a potom vyváža. Oproti tomu v septiku dochádza k predčistenia a následnej filtrácii, takže je možné vodu nechať vsakovať von do pôdy. Septik vďaka svojmu prevedení nie je potrebné tak často vyvážať. Vyváža sa iba kal s intenzitou cca 1 × za rok (podľa počtu obyvateľov v domácnosti), čo šetrí celkové náklady na jeho prevádzku. Nevýhodou oproti nádrži je vyššia nárok na plochu. Pred realizáciou betónového septiku je potrebné vybaviť stavebné povolenie a povolenie na vypúšťanie odpadových vôd.

Betónová nádrž na zemi

Výhody a nevýhody septiku

 • Nízke prevádzkové náklady
 • Nevyžaduje sledovanie naplnění
 • Odpadá častý vývoz fekálií
 • Nutnosť vybavenie povolenia
 • Väčšia priestorová náročnost
 • Vyššie obstarávacie náklady

Varianty betónových nádrží: jedno, dvoj či viackomorové?

Jednokomorové nádrže na vodu sú najlacnejší variant, ktorá je pre väčšinu domácností úplne postačujúci. Začínajú na veľkostiach od 4 m3 až do 12 m3. V prípade záujmu radi spracujeme ponuku aj na viackomorové betónové nádrže na vodu.

Plastový či betónový septik?

Na trhu nájdete dva typy ponúk, na plastový a betónový septik. Rozdiely medzi materiály sú značné, preto je dôležitý správny výber. Plast nemá oproti betónu tak veľkú odolnosť voči tlakom, navyše je drahšie. Univerzálne betónové prevedenia možno v priebehu rokov zmeniť na iné využitie, septik môžete premeniť napríklad na nádrž na vodu pre zachytenie a následného využitia dažďovej vody. Plast je univerzálne využívaný materiál, napriek tomu je mnoho odvetví, kde svoje miesto nenašiel. Jedným z takých odvetví je napríklad stavebníctvo, plastové domy sa nevyrábajú, prečo z plastu teda robiť septiky?

Výhody betónového septiku od Septic

 • kvalitné spracovanie
 • 5 rokov záruka
 • montáž zadarmo
 • doprava do 2-3 dní
 • odolnosť voči tlaku fekálneho stroje
 • atraktívne ceny

Štátne dotácie na septik

Štátne dotácie na obstaranie septiku bohužiaľ nie sú, existujú však dotácie  krajov na premenu betónového septiku na nádrž na vodu. To sa dá využiť napríklad pri krátkodobom používaní septiku do doby, než je v obci zriadená kanalizácie. Nemalé dotácie možno využiť okrem iného aj na vyčistenie septiku. Betónová nádrž na fekálie tak môže priniesť úžitok aj v čase, keď ju už nebudete potrebovať.