Zásady ochrany osobných údajov

Home Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa) zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov sú využívané výhradne pre vnútornú potrebu obchodu a nikdy nebudú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú zmluvné prepravcovi, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktoré sú potrebné pre bezproblémové doručenie tovaru, a prípadne banke, ktorá sa podieľa na vybavenie objednávky. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Zákazník uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich ďalšie opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Kontaktní formuláře

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť poskytnuté kontaktné údaje návštevníkov stránok a svojich zákazníkov k zasielaniu informácií potrebných pre využitie produktov, služieb, ako aj na informovanie o iných skutočnostiach.

Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak o to požiada písomne. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti o vymazanie osobných údajov kupujúceho z databázy predávajúceho, všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.