Jímky a septic

Home Nádrže a septiky Jednokomorové nádrže

Jednokomorové betónové nádrže

Do zloženia septiku patrí nádrž spolu s normálnym panelom a betónovou šachtou.

Tieto prefabrikované samonosné nádrže nevyžadujú žiadne ďalšie statické zabezpečenie. Nádrže sa skladajú z nádrže s dňom, stropu – ktorý je v štandardnom prevedení prejazdný do záťaže 3,5 tony pri výške násypu 50 cm. Nádrž je možné dodatočne osadiť zosilnenou doskou do zaťaženia 15 ton. Vstup do nádrže má priemer 60 cm, výšku 50 cm, ktorý sa dá nastavovať po 50 cm. Otvor je možné vyrobiť podľa požiadavky zákazníka. Pre upresnenie nás stačí kontaktovať. Všetko máme skladom.

3D model jednokomorové žumpy

Ako vybrať veľkosť nádrže?

Orientačnú veľkosť nádrže môžete vypočítať podľa orientačného vzorca:

V = S x O x i

V – objem nádrže

S – spotreba vody (uvažuje sa o 150L / os / deň) – môžete vychádzať z vašej historickej spotreby vody alebo priemernej spotreby vody.

Podľa noriem bola spotreba vody v domácnosti 88L / os / deň.

O – počet osôb žijúcich v domácnosti.

i – interval vývozu žumpy v dňoch (14-30) ak budeme uvažovať o vývoze raz za 14 dní alebo raz měsíčně.

Při návrhu je však vhodné uvažovať aj o objeme miestneho fekálneho vozu, ktorý bude záchytky vyvážať. V tomto prípade je ekonomické navrhovať veľkosť záchytky na 1 alebo 2 násobok objemu fekálneho vozu, aby pri jazde neviezol poloprázdny fekál a tým sa Vám neprodražovala doprava.

Naša spoločnosť vyrába všetky základné veľkosti nádrží.
Pre potreby bežnej domácnosti postačí jednokomorová žumpa, kde môžete vyberať z týchto rozmerov:

4 m³ | 5 m³ | 6 m³ | 7 m³ | 8 m³ | 9 m³ | 10 m³ | 12 m³

Ceny jednokomorových nádrží

Robíme žumpy. Z poriadneho betónu. Už vyše 20 rokov. Zavolejte alebo napíšte, radi vám poradíme.

Peter Novák, vedúci predaja