Finančný príspevok Bratislavy na hospodárenie so zrážkovou vodou

Usadzovanie betónové žumpy

 

Dotácia na zrážkovú vodu

Dotácia na zrážkovú vodu je veľmi diskutovaná téma. O čom je vlastne reč? Určite ste si v posledných rokoch všimli, že každé leto bojuje viac a viac miest a dedín s nedostatkom pitnej vody (hladina vôd v studniach za posledné roky rapídne klesá), preto sú každé leto stále viac vidieť nádrže s pitnou vodou a ľudia sú napomínaní, nech s vodou neplytvajú.

Krajiny ako Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, ktoré sú známe svojim ekologickým prístupom si hodnotu pitnej vody uvedomili už dávnejšie a už viac ako desaťročie využívajú vo svojich domácnostiach práve dažďovú vodu. V mnohých krajinách dokonca poskytujú štátne dotácie na zriadenie systému na využívanie dažďovej vody. Naša krajina sa už tiež pomaly pripája k tomuto trendu.

Štátna podpora, alebo iný druh finančného príspevku na vybudovanie nádrže na dažďovú vodu systému na zalievku záhrady alebo využitie dažďovej vody v domácnosti používame ako úžitkovú vodu nie je zatiaľ na celom území Slovenska, avšak Bratislava od apríla 2019 spustila už druhé kolo dotácií na využívanie zrážkovej vody v rámci udržateľného hospodárenia.

 

Kto môže požiadať o finančný príspevok:

  • Vlastník alebo správca nehnuteľnosti (fyzická alebo právnická osoba), na ktorej sa prvok hospodárenia so zrážkovou vodou bude realizovať.
  • Iný subjekt, ak tento so súhlasom vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti preukáže vzťah k nehnuteľnosti a jeho súhlas s realizovaním prvkov hospodárenia so zrážkovou vodou.

 

Na čo je možné dotáciu získať?

  • na obstaranie nádrže na zachytávanie zrážkovej vody na zálievku záhrady
  • na obstaranie nádrže na akumuláciu zrážkovej vody na splachovanie WC a zálievku záhrady

 

Výška príspevku

  • Príspevok môže byť poskytnutý do výšky 50% z preinvestovaných nákladov, maximálne však do výšky 1000,- eur na jedného žiadateľa
  • Príspevok sa poskytuje po zrealizovaní projektu na základe skutočne vynaložených nákladov. Termín vyúčtovania nákladov je najneskôr 15. 12. 2019

 

Ako môžem požiadať?

Návod krok za krokom o tom, ako požiadať o dotáciu, nájdete na webovej stránke mesta Bratislavy. Na spomínanom webe Vám sú k dispozícii všetky informácie o tomto programe, a dokonca tu nájdete aj kontaktný e-mail, kam môžete smerovať Vaše akékoľvek otázky. Následné otázky a nejasnosti ohľadom nádrží (betónových žúmp) môžete konzultovať priamo s našou spoločnosťou. Radi Vám pomôžeme a vyhovieme všetkým Vašim prianiam.

 

Upozornenie: článok vychádza z legislatívy Českej republiky. Pre aktuálne informácie o dotačných programoch na Slovensku kontaktujte Váš miestne príslušný stavebný úrad alebo odbor životného prostredia.

 

CE-certifikát
CE-certifikát
Výroba betonové jímky
Výroba betónového septiku

“Robíme nádrže a žumpy. Z poriadneho betónu. Už vyše 20 rokov. Zavolejte alebo napíšte, radi vám poradíme.”
Peter Novák, vedúci predaja

info@betonovezumpy-septic.sk

0944 003 418
0948 788 485